Regulamin "Leśnego Zakątka"

Właściciele i obsługa będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój lub domek w „Leśnym Zakątku" wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 3. W przypadku skrócenia pobytu, Gość powinien powiadomić obsługę z jednodniowym wyprzedzeniem.
 4. „Leśny Zakątek" świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich obsłudze, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 5. „Leśny Zakątek" ma obowiązek zapewnić
  - warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości;
  - bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy o Gościu;
  - profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 6. Gość „Leśnego Zakątka ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia.
 7. lub zniszczenia przedmiotów powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój lub domek, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość nie może przekazywać pokoju lub domku osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Gość zobowiązany jest uregulować całą należność za pobyt w dniu przyjazdu.
 10. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie „Leśnego Zakątka" pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody powstałe w wyniku działań dzieci.
 11. „Leśny Zakątek" akceptuje zwierzęta po uprzednim uzgodnieniu z obsługą (z ważną książęczką szczepień).
 12. W czasie wypoczynku w naszym obiekcie nie obowiązuje ścisła godzina ciszy nocnej, jednak prosimy aby fakt ten nie zakłócał komfortu innych Gości.
 13. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkoleniowych, kursokonferencji, imprez integracyjnych, wymagane jest uprzednio zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie grzałek elektrycznych, grzejników i palników gazowych i innych tego typu urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku lub pokoju. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. Oprócz usług wymienionych w ofercie „Leśnego Zakątka" Goście mają możliwość rozpalenia w kominku i rozpalenia ogniska po uprzednim zgłoszeniu obsłudze.
 16. Z sauny i balii kąpielowej korzystamy do godz. 21.00.
 17. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na adres wskazany przez Gościa.
 18. Po zakończeniu pobytu klucze należy oddać obsłudze.
 19. W pokojach i w domkach w „Leśnym Zakątku" obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 20. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie „Leśnego Zakątka" i stanowi integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wpłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie „Leśnego Zakątka". Regulamin jest dostępny w każdym domku lub pokoju na terenie obiektu lub na stronie internetowej www.grzybowce.pl