Puszcza Knyszyńska

żubr

Puszcza Knyszyńska jest jednym z niewielu terenów leśnych w Polsce, który wykazuje sporo cech naturalności. Jej największe walory to drzewostany ze wspaniałym ekotypem sosny supraskiej, urozmaicona rzeźba terenu, liczne źródliska, interesujące zespoły roślinne oraz bogaty świat ptaków śródleśnych krajobrazów. Oprócz wspaniałej przyrody Puszcza ma do zaoferowania liczne walory kulturowe i pamiątki historii.

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej został utworzony w 1988 r. w celu zachowania najcenniejszych walorów tego terenu. Jest największym obszarem chronionym województwa podlaskiego i jednym z największych w Polsce.

Na terenie Puszczy Knyszyńskiej znajduje się ponad 20 rezerwatów przyrody. Od 1974 roku znajdują się w niej ostoje żubra.

Szlak żółty - 56 km.

Biegnie wzdłuż linii kolejowej Białystok - Zubki Białostockie, poprzez zwarte obszary leśne oraz wsie historyczne, założone w XVI-XVII wieku, z ciekawymi zabytkami architektonicznymi - Mostowlany, Gródek.