Wierszalin - Monoteistyczna Stolica Świata

Uroczysko Wierszalin
Podlasie to kraina magiczna, pełno u nas uroczysk i niesamowitości.

Wakacje w Leśnym Zakątku to okazja by zwolnić tempo i wejrzeć w siebie. Sprzyjają temu stare bory, szepczące zaklęcia, piękna przyroda i otwarci ludzie... Jednym z takich miejsc jest Wierszalin. Opuszczona (choć nie do końca) osada w sercu puszczy, nad źródliskami rzeczki Nietupki, wtulona między morenowymi pagórkami.


Osadę założył cudotwórca Eliasz Klimowicz, który przedstawiał się jako białoruskie wcielenie proroka Ilji. Leczył dotykiem i modlitwą, sposobami szeptuch i dawnych uzdrowicieli. Charyzma Proroka Ilji była wielka,  więc ściągali do niego pielgrzymi z całego regionu: Podlasia, Białorusi, Wołynia i Wileńszczyzny. Eliasz głosił rychły koniec świata a jedynym miejscem ocalenia wiernych miał być Wierszalin. Niedaleko wsi Grzybowszczyzna Stara, założył swoją nową stolicę gdzie budował nowy porządek. Przez władze sowieckie postrzegany jako element kontrrewolucyjny i szczególnie niebezpieczny, został wywieziony na Sybir gdzie zmarł najprawdopodobniej w roku 1939.  Zachowując zdrowy dystans do religijnych uniesień, warto zauważyć, że miejsce ma swój szczególny urok i charakterystyczny mikroklimat. Otaczający osadę stary las, rzeczka z krystalicznie czystą wodą i uniwersalne piękno okolicy sprawiają, że na uroczysku Wierszalin jest to coś... co każe nam wierzyć w istnienie Boga. Po Wierszalinie pozostał dom Ellijasza, część zabudowań gospodarskich, studnia oraz cerkiew we wsi Grzybowszczyzna Stara. Miejscem opiekuje się Nadleśnictwo Krynki, które stworzyło przy Wierszalinie ścieżkę tematyczną.

Wierszalin od Leśnego Zakątka oddalony jest ok 15km(drogami, leśnymi ścieżkami około 12km), to doskonałe miejsce na wakacyjny spacer, czuje się tutaj aurę mistycyzmu jaki spowija cały region, a pamięć o proroku Ilji wciąż jeszcze żyje pośród najstarszych mieszkańców okolicznych wsi.. Serdecznie polecamy!!!  • Dom_Proroka_Ilji
  • Ołtarz_z_symbolami_czterech_religii
  • Uroczysko_Wierszalin