Wzgórza Świętojańskie

11863496 917891838279424 6028829715480632780 n
Korzystając z noclegu w naszych domkach i pokojach, warto zwiedzić naszą małą ojczyznę.Jednym z miejsc wartych odwiedzin są Wzgórza Świętojańskie. Pasmo morenowych "gór" wyrastających w krainie "U Pana Boga za Piecem".

Czytaj więcej: Wzgórza Świętojańskie

Wierszalin - Monoteistyczna Stolica Świata

Uroczysko Wierszalin
Podlasie to kraina magiczna, pełno u nas uroczysk i niesamowitości.

Wakacje w Leśnym Zakątku to okazja by zwolnić tempo i wejrzeć w siebie. Sprzyjają temu stare bory, szepczące zaklęcia, piękna przyroda i otwarci ludzie... Jednym z takich miejsc jest Wierszalin. Opuszczona (choć nie do końca) osada w sercu puszczy, nad źródliskami rzeczki Nietupki, wtulona między morenowymi pagórkami.

Czytaj więcej: Wierszalin - Monoteistyczna Stolica Świata

Białowieża - " Kraina Żubra"

zubr Wszyscy, którzy pragną kontaktu z dziką przyrodą, powinni koniecznie odwiedzić Białowieski Park Narodowy. Park chroni najlepiej zachowany fragment ostatniego na niżu Europy lasu naturalnego o cechach lasu pierwotnego (lasy takie przed wiekami rozciągały się w strefie lasów liściastych i mieszanych). Jest to las wielowiekowy i wielogatunkowy, o zróżnicowanej strukturze przestrzennej i niespotykanym bogactwie świata roślin, grzybów i zwierząt. Wiele gatunków to gatunki właściwe lasom pierwotnym, które gdzie indziej zostały już wytępione lub są poważnie zagrożone, a Park jest dla nich często ostatnią ostoją.

Symbolem Puszczy Białowieskiej jest żubr – największy ssak Europy. Właśnie tutaj, w Puszczy Białowieskiej rozpoczęto w 1929 roku proces przywracania naturze gatunku, któremu groziło wymarcie. Dzięki wieloletnim staraniom uczonych i pracowników Parku proces restytucji żubra zakończył się sukcesem. Obecnie w Puszczy Białowieskiej występuje najbardziej liczna populacja wolnościowa na świecie. W polskiej części Puszczy szacowana jest na ok. 400 szt. Musimy jednak pamiętać, że w obecnych warunkach przyrodniczych żubry nie są w stanie egzystować bez specjalnej ochrony i opieki człowieka. Wciąż są gatunkiem chronionym o najwyższym priorytecie.

Majestat przyrody Puszczy Białowieskiej - perły wśród puszcz starego kontynentu - oraz jej najcenniejszego przyrodniczo obszaru - Białowieskiego Parku Narodowego - na każdym odwiedzającym wywiera niezapomniane wrażenia, i czyni go jedną z największych osobliwości turystycznych w skali Europy. Dobrze przygotowana infrastruktura turystyczna Parku: szlaki piesze i rowerowe, liczne miejsca odpoczynku, wieże widokowe i tarasy widokowe, kładki, ścieżki i tablice edukacyjne ułatwiają kontakt z dziką przyrodą, pozwalając zaobserwować leśnych mieszkańców, a przy odrobinie szczęścia spotkać się "oko w oko" z królem Puszczy - żubrem.

 

Źródło: Kraina Żubra

Szlaki piesze i rowerowe w Puszczy Białowieskiej >>>

Szlak Napoleoński - Krynki, Żednia

Szlak niebieski  o dł. 33 km.

Jego nazwa związana jest z historycznym Traktem Napoleońskim z 1812 r. W rzeczywistości prowadzi nim zaledwie 5 km.

Szlak łączy Puszczę Knyszyńską z Obszarem Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Sokólskie".

Pierwszym etapem podróży są Krynki. Na szlaku siedziba nadleśnictwa w Żedni, dwie leśniczówki w Kozim Lesie i Kuberze, legendarny królowy most na rzece Płosce, cmentarz prawosławny w Królowym Moście i katolicki w Krynkach, kaplica św. Anny, rezerwat przyrody Pieszczana Góra, kościół w Krynkach z okazałą bramą cmentarną, mogiła powstańca z 1863 r. w Borsukowiźnie.

Szlak łączy się ze szlakami Powstania Styczniowego i Wzgórz Świętojańskich oraz szlakiem Tatarskim Dużym.

Szlak polecany również rowerzystom i narciarzom.

Kirkut Krynki -  - fot. Dżenneta Bogdanowicz   Synagoga Krynki -  - fot. Dżenneta Bogdanowicz

 

Źródło: PKPK

 

 

 

 

Szlak "Skrajem Puszczy Knyszyńskiej" - Mostowlany, Gródek

Puszcza Knyszyńska jest jednym z niewielu terenów leśnych w Polsce, który wykazuje sporo cech naturalności. Jej największe walory to drzewostany ze wspaniałym ekotypem sosny supraskiej, urozmaicona rzeźba terenu, liczne źródliska, interesujące zespoły roślinne oraz bogaty świat ptaków śródleśnych krajobrazów. Oprócz wspaniałej przyrody Puszcza ma do zaoferowania liczne walory kulturowe i pamiątki historii.

{AG}puszcza{/AG}

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej został utworzony w 1988 r. w celu zachowania najcenniejszych walorów tego terenu. Jest największym obszarem chronionym województwa podlaskiego i jednym z największych w Polsce.

Na terenie Puszczy Knyszyńskiej znajduje się ponad 20 rezerwatów przyrody. Od 1974 roku znajdują się w niej ostoje żubra.

Szlak żółty - 56 km.

Biegnie wzdłuż linii kolejowej Białystok - Zubki Białostockie, poprzez zwarte obszary leśne oraz wsie historyczne, założone w XVI-XVII wieku, z ciekawymi zabytkami architektonicznymi - Mostowlany, Gródek.

Cerkiew Mostowlany - PKPK   Kaplica cmentarna z XVIIIw. Mostowlany - PKPK

Więcej informacji...